O nás

Společnost Pasante s.r.o. vznikla v roce 2002 a již od samého začátku se intenzivně zabývá školením, poradenstvím a konzultacemi v oblasti obchodu, managementu a vnitropodnikových strategií.  Za jeden z hlavních pilířů našeho podnikání považujeme poskytování telemarketingových služeb a s nimi spojený provoz multimediálního call centra.

Pro naše klienty také zajišťujeme formou outsourcingu provoz kontaktních a informačních center pro přímý styk se zákazníky. Díky našim dlouholetým zkušenostem v oboru a profesionálnímu přístupu školených konzultantů a operátorů nabízíme maximální možnou efektivitu při komunikaci se zákazníky.

Do portfolia našich služeb patří také oblast IT. Na profesionální úrovni poskytujeme komplexní servis IT projektů, včetně projektového managementu. Zabýváme se také vývojem zakázkového softwaru, u kterého můžeme svým klientům nabídnout následnou údržbu a zajištění plné zákaznické podpory.

Hlavním cílem společnosti je poskytovat všem svým klientům kvalitní služby na profesionální úrovni. Vždy se snažíme o zachování individuálního přístupu a respektu ke konkrétním potřebám našich partnerů.

Společnost v současné době realizuje projekt s názvem „Systém řízení znalostí a dokumentů“ (registrační číslo CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0003663), který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem tohoto projektu realizovaného v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, je uvést na trh produkt, který se stane široce rozšířeným řešením propojujícím systém řízení dokumentů (DMS), znalostní systém a e-learningový systém.

deska projektu