Poradenství a konzultace

Společnost Pasante se zabývá poradenstvím a konzultacemi zejména v oblastech obchodu a vnitropodnikových strategií. Zaměřuje se na přípravu a realizaci výběrových řízení, poskytuje individuální konzultace vedoucím pracovníkům, zajišťuje personální audity, management audity, analyzuje obchodní aktivity a vnitropodnikové procesy, navrhuje nové efektivní obchodní, komunikační a marketingové strategie.

Své služby nabízí společnost také v oblasti IT, kde poskytuje řešení, řízení a implementaci IT projektů a zajišťuje komplexní servis, včetně projektového managementu.

Informační technologie

Vývoj, řešení, řízení a implementace IT projektů

 • Zajišťujeme realizaci činností spojených se všemi fázemi projektu od definování potřeb přes návrh projektu, zajištění výběrového řízení, výběr dodavatele až po implementaci řešení.
 • Implementace řešení podle standardu ITIL a využití certifikovaných projektových manažerů IPMA (úroveň C a D) a PRINCE2®

Komplexní IT servis včetně projektového managementu

 • Dále nabízíme kompletní servis, včetně zajištění běžného zákaznického supportu.

Analýzy potřeb rozvoje organizací v oblasti informačních technologií

 • Pomůžeme sladit Váš potenciál v oblasti IT se strategickými a finančními cíli Vaší firmy.

Technologické studie

 • Nabízíme zpracování komplexních technologických projektů v oblasti IT, dodáme konkrétní know-how, optimalizujeme Vaše interní procesy.

Poradenství a konzultace u plánovaných investic v oblasti ICT  technologií

 • Využijte našich dlouholetých zkušeností v oboru a orientace školených konzultantů na trhu informačních technologií a telekomunikací. 
 • Zpracování analýzy nákladů a přínosů (CBA) podle metodiky Evropské komise

Management a personalistika

Příprava a realizace výběrových řízení

 • Nabízíme Vám možnost využít našich služeb při výběru nových zaměstnanců a jejich následného profesního zaškolení pro určené pracovní pozice.

Individuální konzultace pro manažery a vedoucí pracovníky

 • Chcete využít možnosti konzultace či výměny pracovních zkušeností s předními odborníky v jednotlivých odvětvích? Nabízíme zpracování nezávislé odborné analýzy a následných doporučení pro efektivní řešení dané problematiky.

Personální audity

 • Cílem námi prováděných personálních auditů je přesně a objektivně měřit a kontrolovat lidský faktor Vaší organizace.
  Nabízíme nezávislé zmapování a hodnocení vhodné skladby stávajících zaměstnanců, funkčnosti organizační struktury, efektivity pracovního vytížení lidských zdrojů, včetně pracovních náplní jednotlivých zaměstnanců a v neposlední řadě doporučení pro optimalizaci mzdových nákladů.

Management audity

 • Cílem je objektivně zhodnotit profesní a manažerský potenciál jednotlivých kandidátů. Na základě těchto zjištění specifikujeme konkrétní potřeby vedoucích pracovníků a manažerů a poté vytvoříme cílený osobnostní rozvojový program.

Obchod

Analýzy obchodních aktivit a vnitropodnikových procesů

 • Nabízíme možnost zpracování hloubkových analýz obchodní strategie a odborných posudků současně nastavených firemních procesů, včetně jednotlivých metodik. Účelem těchto materiálů je pak optimalizace a zefektivnění celkové výkonnosti obchodního procesu.

Nastavení efektivních obchodních, komunikačních a marketingových strategií

 • Na základě provedené analýzy stávajícího obchodního stavu Vaší společnosti a rozboru vnitropodnikových procesů zpracujeme návrhy a doporučení pro nastavení klíčových firemních strategií směřujících k celkovému rozvoji a úspěchu Vaší společnosti.
 • Konzultace mohou být zaměřeny pouze na vybrané klíčové procesy nebo situace, např.: tvorbu motivační soutěže pro obchodníky, optimalizace systému odměňování, nastavení komunikačních kanálů pro efektivní zpětnou vazbu od obchodních zástupců, apod.

Marketing

Marketingový audit

 • Účelem je zajistit komplexní analýzu současné marketingové strategie, definovat její silné a slabé stránky, určit firemní priority a identifikovat nové příležitosti zviditelnění firmy na vybraných trzích.

Marketingový plán

 • Na základě současného stavu – marketingového auditu společnosti – je možné vytvořit vhodný strategický plán (krátkodobý či dlouhodobý) odpovídající vytýčeným cílům a požadavkům na obchodní záměry firmy. Marketingové plánování se definuje na základě určených priorit: managament značky, výrobku, služby, obchodního jména apod.

Marketingový monitoring

 • Cílem je získat pro klienta klíčové informace z určeného tržního segmentu. Například informace o konkurenci, chování spotřebitele, kupní signály z daného prostředí, apod. Na základě podrobného monitoringu a důkladné identifikace získaných informací se zaujímá stanovisko k vytvoření ideální marketingové strategie.