Školení pro jednotlivce

Zpět na úvod Školení a konference

Jak uspět při přijímacím pohovoru

  • určeno pro všechny, kteří si hledají nové zaměstnání
  • cílem tohoto kurzu je připravit uchazeče na přijímací pohovory a výběrová řízení
  • naučit se komunikovat se zkušenými manažery firem, připravit se na zlomové situace pohovoru, zvládat mimiku a řeč těla, dokázat hovořit o svých schopnostech a pozitivech, působit jako osobnost atd.

Jak uspět v zaměstnání

  • cílem tohoto školení je ukázat cestu k úspěchu v zaměstnání
  • hlavní důraz je kladen na komunikaci ve všech směrech, budování vztahu s kolegy a nadřízenými, pozitivní ovlivňování okolí, zvyšování kvalifikace, strategie kariéry atd.

Jak zvládat pracovní stres a napětí

  • tento kurz je zaměřen na zvládání a vyrovnání se s krizovými situacemi v zaměstnání, nepříznivých atmosfér na pracovištích a vytváření vnitřního klidu, který bývá v dnešní době tak často narušován nejrůznějšími stresory (pracovní tlak, stres, problémy v rodině, domácnosti apod.).

Zpět na úvod Školení a konference