Školení pro management

Zpět na úvod Školení a konference

EFQM model Excelence

 • Komplexní a objektivní zhodnocení stavu organizace má klíčový význam pro plánování a dosahování vytýčených cílů a úspěchu. Zhodnotit stav firmy je věc obtížná, nákladná a často zkreslená subjektivními názory hodnotitele. Proto jsme pro Vás připravili program Sebehodnocení firmy na základě EFQM modelu EXCELENCE
 • Sami pracovníci firmy zhodnotí stav firmy v devíti strategicky nejvýznamnějších parametrech a především: objektivně zhodnotí silné a slabé stránky Vaší firmy, pojmenují a uvědomí si na konkrétních faktech vlastní postoje a vliv svého chování a jednání na současný stav firmy.
 • Co je to EFQM? EFQM je prestižní Evropská nadace pro management jakosti (European Foundation for Quality Management). Jejím cílem je posílit postavení především evropských průmyslových organizací a zvýšit jejich konkurenční schopnosti na světových trzích.
 • Srovnání s normami ISO 9000: Všeobecně lze říci, že EFQM model Excelence v porovnání s normami řady ISO 9000 poskytuje komplexnější, propracovanější a metodologicky dokonalejší přístup k sebehodnocení a k rozvoji systému managementu.

Školení PRINCE2®

 • Ve spolupráci s partnery poskytujeme školení PRINCE2®.
  PRINCE2® je procesní přístup k řízení všech typů projektů.

Moderní manažer

 • určeno pro všechny manažery, kteří chtějí svou funkci vykonávat co nejlépe a co nejefektivněji, pro všechny, kteří chtějí kromě své odbornosti zvládnout i umění jednat s lidmi
 • osobnost manažera a její vývoj, techniky vedení lidí, vedení porad, budování týmu, vlastní motivace, motivace týmu, sebepoznání a sebedůvěra
 • podstatná část kurzu je věnována praktickému zvládnutí získaných znalostí

Nezbytnost finančního plánování

 • určeno pro ekonomy, ekonomické manažery a majitele firem
 • základy finančního plánování, stanovení cílů firmy, dostupné zdroje, nové příležitosti, špatný plán = špatná realita, kontrola plnění a zpětná vazba, operativní změna plánu
 • podstatná část kurzu je věnována praktickému zvládnutí získaných znalostí

Vedení prodejního týmu

 • určeno pro manažery, kteří mají na starosti určitý obchodní tým, pro obchodní ředitele a majitele firem
 • plán prodeje týmu, individuální cíle, kontrola prodejců, hodnocení individuální i skupinové, zpětná vazba, VAK, práce s časem
 • podstatná část kurzu je věnována praktickému zvládnutí získaných znalostí

Time management

 • určeno pro všechny, kteří chtějí být pány svého času a chtějí maximálně omezit jeho neefektivní využívání
 • analýza současného stavu, zloději času, priority, delegování, denní a týdenní program
 • podstatná část kurzu je věnována praktickému zvládnutí získaných znalostí

Sofistikované řízení prodeje

 • určeno pro manažery, vedoucí obchodních týmů, majitele firem apod.
 • kurz je zaměřen na využití výpočetní techniky na řízení prodeje, analýzu výsledků, controlling a zpětnou vazbu
 • je využito SW
 • jednodenní kurz

Plánování prodeje

 • určeno pro manažery a vedoucí pracovníky odpovědné za realizaci prodejních cílů, kteří se chtějí zdokonalit v tvorbě prodejních plánů
 • firemní plán, totožnost plánů a cílů, marketinkový plán, rozpočet, zpětná vazba, operativní změna plánu
 • podstatná část kurzu je věnována praktickému zvládnutí a procvičení získaných znalostí

Profesionální vyjednávání

 • určeno pro obchodníky, manažery, majitele firem, nákupčí, pracovníky státní správy a všem, kteří jsou pověřeni vyjednáváním obchodů a uzavíráním kontraktů
 • příprava je základ, strategie, rozpětí vyjednávacích možností, taktické ústupky, krizové okamžiky, vynucené jednání
 • podstatná část kurzu je věnována praktickému zvládnutí získaných znalostí

Profesionální prezentace

 • pro prodejce, marketinkové pracovníky, manažery všech stupňů řízení a všem, kteří prezentují firmu, výrobky, služby, výsledky své práce
 • základní pravidla, příprava, jak zvládat trému a stres, analýza diváků, řeč těla, vlastní prezentace, pomůcky pro lepší vizualizaci
 • podstatná část kurzu je věnována praktickému zvládnutí a procvičení získaných znalostí

Manažerské minimum

 • kurz je určen pro všechny pracovníky, jejichž pracovní náplní je vedení lidí
 • obzvláště je vhodný pro adepty na manažerské pozice nebo již povýšené manažery, kteří nemají s vedením velké zkušenosti (např. z obchodního zástupce se stal vedoucí týmu a musí začít vidět problémy z jiného úhlu, asistentka ředitele dostala za úkol řídit několik svých kolegyň, dlouholetý výrobní mistr, který nikdy neabsolvoval manažerská školení apod.)
 • každý školicí den má speciální téma: osobnost manažera, budování týmu a řízení, manažerské dovednosti
 • celým kurzem prolíná trénink schopnosti veřejné prezentace před skupinou

Zpět na úvod Školení a konference