Školení v oblasti obchodu

Zpět na úvod Školení a konference

Obchodní dovednosti

 • určeno pro obchodní zástupce a všechny, kteří se chtějí naučit prodávat
 • základní kurz určený pro seznámení se zákonitostmi obchodního jednání a umění prodat cokoliv
 • zahrnuje celý obchodní proces od kontaktu se zákazníkem až po uzavření obchodu
 • jednotlivé fáze obchodu jsou procvičovány na konkrétních příkladech

Profesionální obchodník I

 • určeno pro obchodníky a manažery, kteří již mají určité základy a chtějí se zdokonalit ve specifických částech obchodního jednání
 • obsahuje důležitost prvního kontaktu, image, budování vztahu se zákazníkem a analýzu potřeb zákazníka
 • podstatná část kurzu je věnována praktickému zvládnutí získaných znalostí

Profesionální obchodník II

 • určeno pro obchodníky a manažery, kteří již mají určité základy a chtějí se zdokonalit ve specifických částech obchodního jednání
 • zaměřuje se na samotnou prezentaci výrobku nebo služby na základě předchozí analýzy, vyrovnání se s cenou, předejití a zdolání námitek, zachycení kupních signálů a uzavření obchodu
 • podstatná část kurzu je věnována praktickému zvládnutí získaných znalostí

Profesionální obchodník III

 • určeno především pro obchodníky, kteří si zajišťují první kontakt s potenciálním zákazníkem, včetně jeho vyhledání na trhu a obchod pro ně nekončí jedním prodejem, ale mají zájem o opakovaný obchod
 • kurz se zaměřuje na vyhledávání nového zákazníka, telefonický rozhovor, doporučení, navázání dlouhodobého vztahu se zákazníkem a možnost opakovaného prodeje
 • podstatná část kurzu je věnována praktickému zvládnutí získaných znalostí

Profesionální zdolávání námitek

 • určeno pro obchodníky a manažery, kteří již mají určité základy a chtějí se zdokonalit ve specifických částech obchodního jednání
 • vznik námitek, rozlišení různých typů námitek, základní metody zdolávání námitek, předcházení námitkám, seznam námitek
 • tento kurz je veden především tréninkově a účastníky je aktivně ovlivňován za účelem co největšího osvojení získaných poznatků

Profesionální analýza potřeb

 • určeno pro obchodníky a manažery, kteří již mají určité základy a chtějí se zdokonalit ve specifických částech obchodního jednání
 • kurz vychází ze zásady, že pokud neznáme potřeby zákazníka, jen těžko mu cokoliv prodáme
 • co rozhoduje o prodeji, vlastnosti kontra prospěšnosti, „Kdo se ptá, řídí rozhovor“, metoda SPIN
 • tento kurz je veden především tréninkově a účastníky je aktivně ovlivňován za účelem co největšího osvojení získaných poznatků

Efektivní telefonát

 • určeno pro všechny, kteří při své práci aktivně využívají telefon: obchodníky, asistentky, manažery, pracovníky call center apod.
 • základní principy tel. rozhovoru, váš telefonát o vás řekne vše, úsměv je vidět, domluva schůzky, prodej po telefonu, nástroj udržení vztahu, složité situace
 • podstatná část kurzu je věnována praktickému zvládnutí získaných znalostí

Sofistikované řízení prodeje

 • určeno pro manažery, vedoucí obchodních týmů, majitele firem apod.
 • kurz je zaměřen na využití výpočetní techniky na řízení prodeje, analýzu výsledků, controlling a zpětnou vazbu
 • je využito SW
 • jednodenní kurz

Plánování prodeje

 • určeno pro manažery a vedoucí pracovníky odpovědné za realizaci prodejních cílů, kteří se chtějí zdokonalit v tvorbě prodejních plánů
 • firemní plán, totožnost plánů a cílů, marketinkový plán, rozpočet, zpětná vazba, operativní změna plánu
 • podstatná část kurzu je věnována praktickému zvládnutí a procvičení získaných znalostí

Profesionální prezentace

 • pro prodejce, marketinkové pracovníky, manažery všech stupňů řízení a všem, kteří prezentují firmu, výrobky, služby, výsledky své práce
 • základní pravidla, příprava, jak zvládat trému a stres, analýza diváků, řeč těla, vlastní prezentace, pomůcky pro lepší vizualizaci
 • podstatná část kurzu je věnována praktickému zvládnutí a procvičení získaných znalostí

Pultový prodej

 • určeno všem prodejcům v obchodech, vedoucím prodejen a všem, kteří jsou v kontaktu s konečným spotřebitelem
 • proč potenciální zákazník vstoupil, analýzy potřeb, image prodejce a vzhled prostředí, řeč těla, nabídka ve vhodnou chvíli, rozšíření prodeje, cílem je stálý zákazník
 • podstatná část kurzu je věnována praktickému zvládnutí získaných znalostí

Zpět na úvod Školení a konference