Speciální školící projekty

Zpět na úvod Školení a konference

TOP společnost

 • určeno pro vrcholový i střední management, podnikatele a všechny, kteří kromě odborných schopností chtějí získat dovednosti pohybu v "TOP společnosti" a chtějí navázat nové zajímavé kontakty
 • komunikace, řeč těla, rétorika, vhodná komunikační témata ve společnosti, dějiny umění, image, styl, sebedůvěra, společenské kontakty a pracovní partnerství, víno (co všechno bych měl znát, odborná přednáška)
 • golf, tenis, jízda na koni - základy pro nováčky, zdokonalení pro pokročilé, výuka s profesionálními trenéry
 • businness dinner - výměna zkušeností na téma pracovní úspěch

EFQM model Excelence

 • Komplexní a objektivní zhodnocení stavu organizace má klíčový význam pro plánování a dosahování vytýčených cílů a úspěchu. Zhodnotit stav firmy je věc obtížná, nákladná a často zkreslená subjektivními názory hodnotitele. Proto jsme pro Vás připravili program Sebehodnocení firmy na základě EFQM modelu EXCELENCE
 • Sami pracovníci firmy zhodnotí stav firmy v devíti strategicky nejvýznamnějších parametrech a především: objektivně zhodnotí silné a slabé stránky Vaší firmy, pojmenují a uvědomí si na konkrétních faktech vlastní postoje a vliv svého chování a jednání na současný stav firmy.
 • Co je to EFQM? EFQM je prestižní Evropská nadace pro management jakosti (European Foundation for Quality Management). Jejím cílem je posílit postavení především evropských průmyslových organizací a zvýšit jejich konkurenční schopnosti na světových trzích.
 • Srovnání s normami ISO 9000: Všeobecně lze říci, že EFQM model Excelence v porovnání s normami řady ISO 9000 poskytuje komplexnější, propracovanější a metodologicky dokonalejší přístup k sebehodnocení a k rozvoji systému managementu.

Zvládnutí stresu a relaxace

 • určeno pro všechny ve vedoucích a manažerských pozicích, kteří občas nebo častěji pociťují vliv stresových faktorů
 • příčiny a vznik stresu, pracovní vyhoření, zvládnutí stresu, pozitivní využití stresu, jak stresu předcházet
 • kurz je veden z 50 % jako prakticky relaxační: sauna, masáže, sport, image, navázání nových vztahů a výměna zkušeností

Zpět na úvod Školení a konference