Používáme moderní
technologie tam,
kde je to možné,
a tradiční technologie tam,
kde je to nutné.

 • Vy máte cíl, my známe cestu
 • Tvoříme funkční software podle Vás / již od roku 2002 /
 • Klademe důraz na IT bezpečnost, kvalitu kódu, testování a dokumentaci

Poskytované
služby

Náš profesionální tým pokrývá kompletní služby zajištění vývoje SW od projektového řízení přes analýzu, architekturu, UX / grafiku, IT bezpečnost, vývoj, testování až po podporu provozu SW.

Zajímavé
projekty,
které jsme
realizovali:

Zajímavé projekty, které jsme realizovali

 • Aevi
 • Wincor
 • Vytvoření informačního systému řízení
  přístupů do základních registrů (SZR ČR)
 • Správa ICT infrastruktury (CSOP Praha 10)
 • Pomůžeme Vám při definovaní potřeb a specifikaci zadání projektu
 • Navrhneme vhodné technologie pro realizaci SW
 • Zrealizujeme projekt agilním nebo klasickým přístupem vývoje SW
 • Vše důkladně otestujeme a zdokumentujeme
 • O podporu, provoz, údržbu a vysokou dostupnost SW se postará náš interní tým, který se řídí procesy podle mezinárodně uznávané metodiky ITIL
 • Dodání SW v dohodnuté ceně, času a kvalitě zajistí zkušený projektový manažer s certifikacemi PRINCE2, IPMA a ITIL

Technologie
a nástroje,
které používáme
pro vývoj SW

Technologie a nástroje, které používáme pro vývoj SW

 • technologie: J2EE, AngularJS, React, Node.js
 • nástroje: JIRA (Confluence, Bitbucket), Slack
 • testování: Selenium, TestLink, JMeter
 • deployment: Bamboo, Jenkins, docker
 • support: JIRA Service desk
 

Poskytované
služby

Náš profesionální tým pokrývá kompletní služby zajištění vývoje SW od projektového řízení přes analýzu, architekturu, UX / grafiku, IT bezpečnost, vývoj, testování až po podporu provozu SW.

 

Zajímavé
projekty,
které jsme
realizovali:

Zajímavé projekty, které jsme realizovali:

 • Analýza nasazení videokonferencí v české justici (Ministerstvo spravedlnosti ČR)
 • Aevi (konektory atd)
 • Komunikační strategie a plán rozvoje portálu portal.gov.cz (Ministerstvo vnitra ČR)
 • Analýza procesů pro registrační autoritu základních registrů (SZR ČR)
 • Návrh funkce automatizovaného market makera (IdeaMarkets s.r.o.)
 • Zavedení metodiky řízení projektů vycháze- jící z principů celosvětově nejrozšířenější metodiky projektového řízení PRINCE2 a spo- lupráce při vytváření projektové kanceláře (MČ Praha 10)
 • Vypracování analýzy k projektu Elektronická třídní kniha pro základní školy v MČ Praha 10

Nabízíme konzultace a zpracování hloubkových analýz v technické i byznysové oblasti. Zhodnotíme obsah a strukturu webového portálu, nastavení firemních procesů, zpracujeme personální audit nebo připravíme technické zadání pro vývoj SW.


 • Ponoříme se do problematiky, kterou řešíte
 • Zhodnotíme obchodní, technickou i legislativní stránku věci
 • Pojmenujeme problémy a příležitosti
 • Navrhneme varianty řešení
 • Připravíme podklady pro realizaci projektu / záměru (specifikace, zadávací dokumentace)
 
 
 
 

IT bezpečnost


Odhalíme slabiny ve vašich systémech a navrhneme vhodná protiopatření.
Ukážeme a vysvětlíme konkrétní využití zranitelností z pohledu útočníka Využíváme know-how profesionálů, kteří mají dlouholeté zkušenosti se standardy, metodologiemi a postupy a disponují certifikacemi v nejrůznějších oblastech (CISA, CISM, CISSP, ISSMP, PCI DSS QSA, ITIL)

Školení


Věnujeme se školení profesionálů i laické veřejnosti Pořádáme IT kurzy pro seniory, matky na rodičovské dovolené, rekvalifikační kurzy Školíme zaměstnance velkých i malých firem v oblasti IT bezpečnosti Dlouhodobě realizujeme vzdělávání v oblastech obchodu, managementu, vedení lidí a dalších oblastech osobnostního rozvoje /osobní mentoring pro obchodníky/

Externí řízení projektů


Naši zkušení projektoví manažeři vám pomůžou zrealizovat vaše IT projekty v dohodnuté ceně, čase a kvalitě Pomůžeme vám udržet vyvážený vztah s vašimi dodavateli SW Držíme se osvědčených standardů a metodik - PRINCE2, IPMA, ITIL

Firemní
hodnoty:
makáme
s úsměvem
:-)

V práci trávíme hodně času - často více než s rodinou - a proto si zakládáme na příjemném pracovním prostředí a rovném přístupu ke všem kolegům a kolegyním. Hierarchii určuje projekt, nikoliv organizační struktura firmy. Podporujeme přirozené vůdcovství a maximální sdílení informací. Důvěřujeme, hodnotíme a odměňujeme. Sportujeme.

Firemní
hodnoty:
makáme
s úsměvem
:-)

V práci trávíme hodně času - často více než s rodinou - a proto si zakládáme na příjemném pracovním prostředí a rovném přístupu ke všem kolegům a kolegyním. Hierarchii určuje projekt, nikoliv organizační struktura firmy. Podporujeme přirozené vůdcovství a maximální sdílení informací. Důvěřujeme, hodnotíme a odměňujeme. Sportujeme.

V současné době realizujeme projekt s názvem Systém řízení znalostí a dokumentů (registrační číslo CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0003663), který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem tohoto projektu realizovaného v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, je uvést na trh produkt, který se stane široce rozšířeným řešením propojujícím systém řízení dokumentů (DMS), znalostní systém a e-learningový systém.
Pasante s.r.o.

IČ 26726840, DIČ CZ26726840

bankovní spojení: 5025892001/5500, Raiffeisen Bank a.s.


 

Sídlo

Hybernská 1007/20

110 00 Praha 1

 

@ info@pasante.cz

# +420 226 531 017

Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců
Zásady zpracování osobních údajů pro dodavatelsko - odběratelské vztahy
Zásady zpracování Cookies

Powered by Kentico powered by Kentico